top of page

TIETOSUOJA

1. Rekisterinpitäjä

 

Puzzleteq Oy
Autohallintie 2
80400 Ylämylly

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Hietala
janne.hietala (at) comcom.fi

3. Rekisterin nimi

Puzzleteq Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta henkilön suostumukseen ja asiakkuuden osalta rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivuston lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Puzzleteq Oy:n sivustolla www.comcom.fi on sähköinen lomake, jonka täyttämällä voi ottaa yhteyttä yritykseen. Yrityseen voi ottaa yhteyttä myös sähköpostilla ja puhelimitse.

 

Lomakkeella kerättävät tiedot tallentuvat väliaikaisesti verkkosivuston alustalla toimivaan asiakkuudenhallintajärjestelmään. Mikäli lomakkeen täyttävä ei anna suostumusta tietojen tallentamiseen rekisteriin, poistetaan henkilötiedot järjestelmästä heti kun lomakkeen täyttäjään on otettu yhteyttä ja hänen pyyntöönsä vastattu.

6.. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi, yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Suostumukseen perustuvaa ja sähköiseen suoramarkkinointiin käytettävää tietoa säilytetään 24 kuukauden ajan. Oikeutettuun etuun perustuvaa tietoa säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, jonka omistaa Wix.com Inc. Wixilla on palvelimia mm. Yhdysvalloissa Irlannissa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa ja Israelissa. Henkilötietoja voidaan siten siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin henkilötietoja käsitellään Wixin tietojenkäsittelyselosteen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

  • saada pääsy tietoihin

  • oikaista tietoja

  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

  • rajoittaa tietojen käsittelyä

  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • vastustaa tietojen käsittelyä

  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 

10. Tietosuojaoikeuksia koskevat pyynnöt

Tietosuojaoikeuksia koskevan pyynnön voi lähettää verkkosivuston yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: janne.hietala (at) comcom.fi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page